Aktiviteter

Under flikarna till vänster hittar du en lista på de flesta av de aktiviteter vi ordnar på Munkviken. För att det ska vara lite lättare att hitta har vi delat upp aktiviteterna i sådant som barn/ungdomar oftare efterfrågar och sådant som kanske passar de flesta vuxna bättre. Självklart går det fint att boka aktiviteter från barn/ungdomsfliken även för vuxna och tvärtom! Många av våra aktiviteter lämpar sig utmärkt för alla åldrar!

Priserna skiljer sig ibland något mellan barn/ungdomsgrupper och vuxengrupper för samma aktiviteter, och detta är i linje med vår strävan att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt en chans att få njuta av att vara på läger.