Cast Away

Utmana dig själv och de andra grupperna i kastbanan Cast Away!

Kanske testa din pricksäkerhet med pilbåge, slangbella eller blåsrör. Eller hantera en jättelik dubbelyxa och lasso? Vilka övningar som än ingår i banan den dagen ni är hos oss så kommer ni att förvånas inför banans något annorlunda avslutningsgren...

Lämplig ålder: 10 till 100 år.

Pris: 1125:-/grupp och tillfälle (upp till ca 30 pers)