Historia

Ur stadgar för Stiftelsen Munkviken:

"Stiftelsen Munkviken har till ändamål att äga och förvalta egendomen Munkviken... och där bedriva kyrklig verksamhet, särskilt bland Luleå stifts ungdom. Egendomen skall utnyttjas som en plats för kristliga läger, möte och kurser som anordnas av kyrkliga organ inom stiftet, som en plats där vila och vederkvickelse och inre fördjupning kan skänkas även äldre människor i umgänge med Guds ord och naturen"
 

???? ?????

Historiens dunkel döljer väl namnets uppkomst.
Men en inte allt för vågad gissning säger oss att namnet är minst 500 år gammalt och att platsen fått sitt namn av en händelse som har med munkar att göra.

Kanske landsteg här munkar på väg norrut eller hade de förlist vid den förrädiska Lövångerskusten och tagit sig i land här?
Bara några hundra meter norr om Munkviken går den urgamla segelleden upp från havet in i Avafjärden och vidare upp till Lövånger.

Oscar Lundgren var stiftsadjunkt i Luleå stifts kustförsamlingar åren 1935-43 med uppgift att ägna sig åt "ungdomens vård och fostran, genom att anordna möten, läger och kurser för ungdom" I andra stift fanns redan ungdomshem och lägergårdar och han ansåg nu tiden vara mogen för en gård i norr.

1939 kom chansen. Lövångers församling skulle riva gamla prästgården och bygga nytt. Oscar och hans bror Per, bonde och fiskare i hembyn Avan, ropade tillsammans in bygganden för 1200 kronor.