Konfirmandläger

Läger – en viktig del av konfirmandarbetet

Barn och ungdomar intar en särställning i Kristi kyrka. Vi ser det tydligt i Jesu sätt att lyfta fram barnen. Även Kyrkoordningen betonar unga människors självklara plats i den kristna gemenskapen. Som en del i denna strävan hör konfirmandarbetet. Konfirmandarbetet är viktigt och ingår i kyrkans uppdrag att döpa och lära. Konfirmationen bekräftar och levandegör nåden och kallelsen som ges i dopet.

Konfirmationen omfattar både konfirmationstiden och konfirmationsgudstjänsten. Och en viktig del av konfirmationen handlar om läger. Undersökningar visar att lägervistelsen är en av de delar under konfirmationstiden som upplevs som mest meningsfull av ungdomarna. Även Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete betonar vikten av läger.

Lägervistelsen är ett viktigt pedagogiskt inslag i konfirmandarbetet och har stor betydelse för utvecklingen av gruppkänslan. Att vara tillsammans under en längre sammanhängande tid ökar möjligheten att lära känna varandra över gränser trots olikheter. Lägervistelsen ger ofta möjlighet till ett rikt andaktsliv, som i sin tur gör att samtalet och reflektionen kommer i sitt rätta sammanhang. Gudstjänstfirandet kan bidra till en trygg gemenskap som tillåter olika uppfattningar att brytas mot varandra i samtalet…Med tanke på de extra dimensioner som lägervistelse tillför konfirmandtiden ska varje konfirmand få tillfälle till minst 4 lägerdygn.

Vår ambition är att Munkviken ska vara något mer än enbart en lägergård. Vår bön och önskan är att atmosfären på Munkviken ska präglas av kärlek, öppenhet och gemenskap. Att kärleken från Jesus Kristus ska prägla allt vad Munkviken är och står för. Med ett kärleksfullt bemötande, god mat, meningsfulla aktiviteter och en underbart vacker natur vill vi på Munkviken finnas till för er i ert konfirmandarbete. Allt för att era läger ska bli så bra som möjligt. Behoven ser olika ut för olika församlingar vad gäller konfirmandarbetet. Så hör av er till oss och låt oss samtala kring era behov, så att era lägerdygn blir meningsfulla. Läs gärna vidare på hemsidan om de olika aktiviteter som finns att tillgå på Munkviken för att se vad som kan passa just er konfirmandgrupp.

Läs mer om konfirmandarbetet i Riktlinjer för Svenska Kyrkans konfirmandarbete och i materialet Dela liv – inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet.