Några viktiga årtal

1939-41
Lägergården Munkviken byggs. Huvudbygganden är f.d. kyrkoherdegården i Lövånger.
1941
Lägergården Munkviken invigs.
1948
En stor gammal Västerbottensgård från Yttervik (släkten Lundström - Marklin) köps in. Nuvarande Lägergården.
1958
Matsalen tas i bruk sedan gamla matsalen i huvudbyggnaden, nuvarande kafestugan, blivit för trång. Lövångers församling och dess ungdomskrets köper och skänker en bagarstuga från Önnesmark. Stugan används som bostad åt husfar.
1963
F.d. prästlogen flyttas från Lövånger och byggs om till gårdskapell. Kempeska stiftelsen skänker orgeln, bänkarna skänks från Bolidens och St Örjans församlingar.
1964
Klockstapeln byggs och Per, Oscar och Ingmar Lundgren skänker en klocka med inskriptionen "Gjorde jag mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig och din hand fatta mig" Psaltaren 139:9-10.
1965
Kapellet får sakristia - en kornbod från Kåsböle.
1970-72
Genomgripande upprustning av vatten och avloppssystem. Toaletter och duschrum byggs. Matsalen byggs ut med "havssalen". Köket får diskrum. Upprustningen finansieras med lån, AMS-medel samt bidrag från Lövångers kommun.
1972
Vägen till genom Avan by fram till Munkviken rätas och rustas upp. Per Lundgren bygger en portal vid infarten.
1979
Verksamhet från 29/5-28/9, 3 100 lägerdygn
1984
Lägergården rustas upp.
1985 ?
Edvard Palm får säsongsanställning som gårdskarl.
1986
Munkvikens första helårsanställa: husmor Brita Petterson anställs på 75 procents tjänst.
Personalbostad byggs anslutning till matsalen
1994
Stor upprustning av gårdens byggnader med medel från länsarbetsnämnden, anslag från Luleå stift och lån. Huvudbygganden, matsalen och kapellet isoleras och rustas upp utvändigt. Gården kan nu nyttjas året runt. Kraftig verksamhetsutveckling påbörjas med snabbt ökande gästantal.
1996
Ny portal på plats.
1997
5 800 gästnätter på gården.
1999
Renovering av rummen i huvudbyggnaden. Frivilliga krafter börjar bygga timrad servicebyggnad med bastu vid lägergården.
2000
Ny organisation på gården. Handikappramp vid huvudbyggnaden. Utvändig renovering av Lägergården. Eget konfirmationsläger.
2001
Bastubyggnaden klar. Drygt 7000 gästnätter på gården.